Po?egnanie pechowego szcz??ciarza

Znalaz?am go kilka lat temu, jeszcze w ubieg?ym wieku. W?drowa? ?rodkiem jezdni, gdy wraca?am samochodem z Kudowy Zdroju. Nie ucieka? przed jad?cymi samochodami, wr?cz przeciwnie – podchodzi? do ka?dego. Na szcz??cie by? ranek, nie by?o du?ego ruchu, samochody hamowa?y i omija?y w?druj?cego jamnika. Zabra?am go ze sob? – na pewno nie zgubi? si? – wokó? …

Po?egnanie pechowego szcz??ciarza Read More »