W sieci

Zapl?tana w sieci

Jestem gad?eciar?. Najch?tniej za?mieci?abym blog mas? ró?nych, nikomu niepotrzebnych “dziab?gów”. Przed realizacj? tej zachcianki powstrzymuje mnie wizja potencjalnych czytelników uciekaj?cych z godzinami otwieraj?cej si? strony. Jednak trudno mi ca?kiem zrezygnowa? z radosnego testowania kolorowych, blogowych kwiatków. Po to, aby sprawi? sobie odrobin? przyjemno?ci bez zamieniania blogu w choink? – doda?am t? stron?. To taka ma?a piaskownica, do której mam zamiar rado?nie wrzuca? ró?ne foremki, wiaderka i ?opatki.
Fantastyczn? kopalni? gad?etów ró?nych s? serwisy spo?eczno?ciowe, do których – o czym nieraz wspomina?am – zapisuj? si? maniakalnie.

Spo?eczno?ci

IconBuffet
Zabawa w ikony – które uparcie zbieram, cho? z rzadka wykorzystuj?. IconBuffet to strona, na której u?ytkownicy wymieniaj? si? zestawami ikon przygotowanymi przez w?a?cicieli serwisu. Za wysy?anie ikon otrzymuje si? punkty (pod warunkiem, ?e adresat zaakceptuje prezent), a traci si? znaczki (stamps). Za ikony przes?ane przez innych p?acimy ?etonami (tokens), a zyskujemy znaczki. Zwyk?y u?ytkownik ma do dyspozycji 10 ?etonów miesi?cznie. VIP – 30, ale za ten status trzeba zap?aci? 6$ miesi?cznie – wed?ug mnie nie warto (chyba, ?e kto? chce kupowa? p?atne ikony na tej stronie – VIP’y maj? zni?ki).
Ca?a zabawa z wymian? nie jest zbyt pasjonuj?ca, ale trafiaj? si? naprawd? ciekawe ikony. Ikono-pasjonaci mog? te? prowadzi? blog.
Gad?et z punktami – nie ukrywam – jest z moim linkiem polecaj?cym. Je?li kto? si? z niego zapisz? – dostan? punkty, które nie s?u?? do niczego, poza radosnym ich zbieraniem ;).

Last.fm
zapewne wi?kszo?ci przedstawia? nie trzeba. Dla tych, którzy jeszcze nie znaj? tej nazwy – s?ów kilka. Jest to serwis dla tych, którzy u?ywaj?c komputera s?uchaj? muzyki. Dzi?ki instalacji programu i wtyczek do odtwarzaczy Last.fm, w naszym profilu gromadzone s? informacje na temat utworów, których s?uchamy. Mo?emy stworzy? swoj? list? odtwarzania. Na podstawie tej listy serwis stara si? pozna? nasz gust muzyczny. Dzi?ki temu – proponuje nam ró?ne utwory w ramach opcji stacji radiowych. Cz??? stacji dost?pna jest dla ka?dego (radia: tagów, osobiste innych u?ytkowników, grup, podobnych wykonawców, s?siadów, fanów) do pozosta?ych maj? dost?p tylko subskrybenci (radia:osobiste i ulubione utwory).
To mój ulubiony serwis muzyczny – cho? nie wykluczam, ?e s? lepsze, na które jeszcze nie trafi?am. Utworów w pe?nych wersjach jest coraz wi?cej. Ostatnio najcz??ciej s?ucham stacji radiowych Last.fm.

Nie jestem pewna, czy widget moich ulubionych utworów dost?pny jest dla wszystkich, a jako subskrybent nie jestem w stanie tego zweryfikowa?. Gdyby kto? zechcia? przetestowa? ten widget – b?de wdzi?czna za informacj?.

A na dok?adk? jeszcze bardziej zb?dny gad?et stworzony przez jednego z u?ytkowników Last.fm:

Imeem
Gad?et z imeem – moja playlista:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PLPolski
Scroll to Top