sty
06

WordPress 2.5 w marcu (wersji 2.4 nie będzie)

wordpress       Trackback

Na blogu Lanooz.net przeczytałam notatkę na temat nowego wyglądu panelu administracyjnego w WordPress 2.4. Zrzuty i demo nowego panelu można zobaczyć na stronie hyper123.net.
Zainteresowana „poszperałam” w internecie i okazało się, że planowanej na 24 stycznia premiery wersji 2.4 nie będzie. Wersja WordPress z takim oznaczeniem nie ukaże się w ogóle – o czym można przeczytać na wordpress.org.
Stronę na temat wersji 2.4 zastąpiła informacja dotycząca WordPress 2.5. WordPress 2.5 powinien pojawić się w marcu i oczywiście będzie zawierać wszystkie zmiany planowane w wersji 2.4.

gru
30

WordPress 2.3.2

wordpress       Trackback

Panel administracyjny powita? mnie dzisiaj informacj? na temat nowej wersji WordPress:
A new version of WordPress is available! Please update now.

gru
20

WordPress 2.3.1

wordpress       Trackback

O tym ju? dawno powinnam wspomnie?, a ?e nie wspomnia?am, nadrabiam – aktualna wersja WordPress to 2.3.1. Je?li kto? jeszcze nie aktualizowa? blogu, mo?e zd??y przed nadej?ciem kolejnego wydania.

gru
18

Triggit! – wrzucanie linków w kontekst web 2.0

gadżety,notatnik,web 2.0,wordpress       Trackback

Triggit! - nowy projekt web 2.0Triggit! jest nowym serwisem web 2.0, a w?a?ciwie – ma by? – gdy oficjalnie wystartuje. Na razie jest na etapie Private Alpha. Mo?na go testowa? korzystaj?c z zaproszenia wysy?anego mailem (lub znale?? has?o umo?liwiaj?ce zapis na kilku blogach, które napisa?y o serwisie).

Nie b?d? tutaj opisywa? dok?adnie Triggit – zrobi?am to ju? na swoim drugim blogu. Je?li kto? ma ochot? przeczyta? episto?? na ten temat – zapraszam – Triggit! – nowy projekt web 2.0.
Tutaj chc? jedynie doda? kilka s?ów (cho? w moim przypadku wyjdzie raczej kilkadziesi?t 😀 ) dotycz?cych wspó?pracy toolbar’u Triggit z WordPress. czytaj dalej…

lis
29

WordPress Theme Design Competition

design,wordpress       Trackback

Twórcy blogu Design Vitality organizuj? konkurs WordPress Theme Design Competition, na który – jak nie trudno si? domy?le? – mo?na zg?asza? w?asne szablony do WordPress’a.
Zasady konkursu:
– zg?asza? mo?na wy??cznie nowe, nie publikowane wcze?niej szablony;
– termin zg?aszania prac up?ywa 19 grudnia 2007r.;
– wysy?ane szablony powinny by? spakowane ZIP’em (plik nie mo?e by? wi?kszy ni? 850KB);
– szablon musi prawid?owo dzia?a? z WordPress’em 2.2.x, lub nowszym;
– konkursowe prace mog? by? dostosowane do wykorzystywania pluginów, ale wy??cznie tych, które mo?na znale?? na li?cie pluginów WordPress.org;
– przed wys?aniem zg?oszenia nale?y na swoim blogu, lub stronie opublikowa? wpis dotycz?cy konkursu zawieraj?cy link do strony konkursowej z anchorem WordPress Theme Design Competition;
– konkursowy szablon przesy?amy mailem zatytu?owanym “2007 WordPress Theme Design Competition” na adres competitions [AT] designvitality.com. W tre?ci maila podajemy link do swojego wpisu na temat konkursu, a tak?e linki do pluginów, które wykorzystali?my w szablonie. czytaj dalej…

cze
18

WordPress 2.2.1

wordpress       Trackback

dost?pny na stronie wordpress.org – wi?cej inormacji na temat WordPress 2.2.1 Release Candidate 2 mo?na znale?? na blogu boren.nu. Od 21.06 ta aktualizacja jest ju? oficjalnie dost?pna na stronie WordPress.

cze
17

Sandbox Designs Competition

design,wordpress       Trackback

The Sandbox Designs Competition for WordPressSandbox Designs Competition to konkurs dla twórców motywów graficznych do WordPress zorganizowany przez Scott’a Allan’a Wallick’a w?a?ciciela blogu plaintxt.org. Scott to równie? wspó?autor (razem z Andy’m Skeleton’em) szablonu Sandbox, na którym maj? by? oparte prace konkursowe .
Sandbox jest nietypowym szablonem umo?liwiaj?cym u?ywanie wielu stylów. Praca konkursowa polega zatem na stworzeniu pliku style.css, do??czeniu grafik oraz screenshot’u motywu. Dzi?ki temu w konkursie mog? wzi?? udzia? tak?e Ci, którzy nie znaj? dok?adnej budowy szablonów WordPress – wystarczy umiej?tno?? tworzenia stron w css.
Do 29 lipca gotow? prac? spakowan? w formacie zip nale?y wys?a? mailem na adres konkursu. Wszystkie prace konkursowe musz? by? udost?pnione na zasadach GNU General Public License lub kompatybilnej. czytaj dalej…

maj
28

Szybkie dodawanie postów i linków w Operze

opera,przeglądarki,wordpress       Trackback

Standardowo w Operze nie ma mo?liwo?ci umieszczenia na pasku przegl?darki przycisków szybkiego dodawania postów i linków do swojego wordpressowego blogu. Po otwarciu w panelu administracyjnym zak?adek „Dodaj wpis” i „Dodaj link” – na dole stron nie pojawiaj? si? opcje – Zak?adka WordPress, Szybkie dodawanie linków.
Mo?na jednak w bardzo prosty sposób „oszuka?” WordPress – wystarczy w operowych preferencjach dla swojej witryny w zak?adce sie? zmieni? identyfikacj? przegl?darki na:
Przedstawiaj si? jako Firefox.
Dzi?ki temu b?dziemy mogli doda? przyciski z poziomu panelu administracyjnego. Po ich dodaniu mo?emy oczywi?cie przywróci? standardowe ustawienia identyfikacji.