grafika

Nie drażnić susła – czyli sylwestrowy atak stwora

Suseł – niby spokojne zwierze. Woli pospać w kąciku, zejść z drogi, nie wdawać się w spory. Spogląda na innych z uśmiechem – raczej przyjaznym jest stworzonkiem. Może nie każdy suseł tak ma, ale ten, który siedzi we mnie na pewno. Wielkiego wysiłku potrzeba, żeby wyprowadzić go z równowagi. Czasami trafia się jednak jakiś ktoś, …

Nie drażnić susła – czyli sylwestrowy atak stwora Read More »

WordPress Theme Design Competition

Twórcy blogu Design Vitality organizuj? konkurs WordPress Theme Design Competition, na który – jak nie trudno si? domy?le? – mo?na zg?asza? w?asne szablony do WordPress’a. Zasady konkursu: – zg?asza? mo?na wy??cznie nowe, nie publikowane wcze?niej szablony; – termin zg?aszania prac up?ywa 19 grudnia 2007r.; – wysy?ane szablony powinny by? spakowane ZIP’em (plik nie mo?e by? …

WordPress Theme Design Competition Read More »

Sandbox Designs Competition

Sandbox Designs Competition to konkurs dla twórców motywów graficznych do WordPress zorganizowany przez Scott’a Allan’a Wallick’a w?a?ciciela blogu plaintxt.org. Scott to równie? wspó?autor (razem z Andy’m Skeleton’em) szablonu Sandbox, na którym maj? by? oparte prace konkursowe . Sandbox jest nietypowym szablonem umo?liwiaj?cym u?ywanie wielu stylów. Praca konkursowa polega zatem na stworzeniu pliku style.css, do??czeniu grafik …

Sandbox Designs Competition Read More »

Miksowanie kolorów – Kuler i Color Schemer Studio

Odwiedzaj?c dzisiaj stron? Kulera nabra?am nag?ej, trudnej do opanowania ochoty ?eby napisa? co? o dwóch aplikacjach przydatnych w doborze kolorów. Tradycyjnie (w ramach nowej prywatnej tradycji) sprawdzi?am, czy w polskiej blogosferze s? ju? jakie? wpisy na ten temat. I oczywi?cie okaza?o si?, ?e jak zwykle nie b?d? pierwsza 😀 . Wpisy o Kulerze i Color …

Miksowanie kolorów – Kuler i Color Schemer Studio Read More »

Scroll to Top