Gru
28

Dra?ni?ce reklamy

internet,notatnik       Trackback

Dra?ni mnie nowa moda reklamowa, która opanowa?a wiele stron internetowych. Banery postanowi?y wyrwa? si? ze swoich ramek i wita? go?ci dziwnymi formatami przes?aniaj?cymi wi?kszo?? strony. Cz??? takich reklam po chwili sama si? chowa, inne trzeba w?asnor?cznie wys?a? tam, gdzie ich miejsce. Bez wzgl?du na form? przywo?ywania reklam do porz?dku, wszystkie takie dziwol?gi powoduj?, ?e mam ochot? natychmiast zwia? z odwiedzanej strony.
Nigdy nie stosowa?am wtyczek blokuj?cych reklamy. Nie jestem przeciwniczk? okraszania stron elementami reklamowymi – u siebie tak?e to robi?. Jednak im cz??ciej potykam si? o „puchn?ce” kampanie, tym wi?ksz? mam ochot? pozby? si? wszelkich reklam ze stron. Czy takie „gad?ety” przynosz? jakie? korzy?ci poza wkurzaniem internautów. A mo?e tylko mnie irytuj? nachalne reklamy.

Jeśli chcesz się podzielić tym wpisem...


8 komentarzy

skomentuj
 • a gravatar MyAvatars 0.2 Lukem napisał:

  A co powiesz na bannery, przy których przycisk „x” ucieka spod kursora, dopiero po 5-10 sekundach zabawy w kotka i myszk? reklama daje si? ?askawie zamkn???

  Co prawda u?ywam Adblocka, jednak coraz cz??ciej wy??czam go na niektórych „zaufanych” stronach.

 • a gravatar MyAvatars 0.2 magbag napisał:

  Jak mog?am zapomnie? o uciekaj?cych reklamach. Kilka razy trafi?am na tak? atrakcj?. Nie wiem po jakim czasie daje si? toto dogoni?, bo opuszcza?am niego?cinne strony zanim z?apa?am „X” :D.

 • a gravatar MyAvatars 0.2 lavinka napisał:

  Niby mam adblocka ale czasem co? mi si? wyrwie… wyje?d?aj?ce ?wi?stwa po prostu zniech?caj? mnie do zakupu,?e o klikni?ciu ni wspomn?…. ale te? reklamy wydaj?ce dziwne d?wi?ki s? okropne… pami?tam jak na fotoforach gazety.pl by?a w kó?ko prezentowana reklama,która dziwnie trzeszcza?a…. zmusi?o mnie to do wy??czenia wszystkich d?wi?ków w komputerze… i w sumie do dzi? w??czam go tylko w wyj?tkowych sytuacjach… przynajmniej nie dostan? zawa?u 🙂

 • a gravatar MyAvatars 0.2 magbag napisał:

  D?wi?ków nie wy??czam – nie mog?abym s?ucha? muzyki. Gdy trafiam na reklamy d?wi?kowe mam w s?uchawkach „uroczy” mix. W efekcie najcz??ciej opuszczam strony z takimi dodatkami.

  BTW Wszystkiego Naj w Nowym Roku.
  O 4 rano, w Sylwestra, w internecie – chyba ten % uzale?nienia jest jednak ciut wi?kszy 😉

 • a gravatar MyAvatars 0.2 klos napisał:

  Mnie jeszcze bardziej dra?ni ograniczanie RSS’ów co uniemo?liwia u?ytkownikom czytanie wpisów bez ogl?dania reklam. Niestety musz? rozczarowa? reklamodawców – osoby potrafi?ce korzysta? z RSS – s? na tyle inteligentne, ?e nie klikaj? bezmy?lnie na reklamy na stronie. Ja np. nale?? do kategorii osób, które nie klikaj? w ogóle. A zdarza mi si? nawet (je?li autor wyj?tkowo mnie wkurza) wpisa? adres z buttonu r?cznie – by omin?? naliczenie mojego wej?cia.
  Nie mam pretensji do megaportali, ale dziwi mnie moda na komercyjne blogowanie. Przecie? na tym i tak nie da si? zarobi? w ten sposób:
  http://netto.blox.pl/2008/01/duszpasterskie.html

 • a gravatar MyAvatars 0.2 magbag napisał:

  Uczciwie przyznam, ?e a? tak ortodoksyjna w temacie reklam nie jestem ;).
  Na RSS’y wymuszaj?ce klikni?cia w reklamy – jak dot?d nie trafi?am. Gdybym trafi?a – po prostu zrezygnowa?abym z ogl?dania blogu, bo nie lubi? by? zmuszana do czegokolwiek. Samo ograniczenie w RSS mi nie przeszkadza. Sama nie publikuj? pe?nych wpisów w kana?ach (bynajmniej nie z powodu ch?ci sk?onienia czytelników do klikania w reklamy). By? mo?e to b??d z mojej strony – musz? si? nad tym powa?nie zastanowi? ;). Mam zwyczaj czyta? notatki bezpo?rednio na blogach – je?li jaki? tytu? w kanale RSS mnie zainteresuje.
  Nie mam nic przeciwko reklamom na blogach (by?abym hipokrytk?, gdybym mia?a – skoro moje strony nie s? ads free)- i zdarza mi si? w niektóre klika?. Kilka razy uda?o mi si? w ten sposób trafi? na ciekaw? stron?.
  Nikt rozs?dny raczej nie liczy, ?e b?dzie w stanie utrzyma? si? z blogowania – bo na tym faktycznie si? nie zarabia. Blogi, które z powodu ogromnej popularno?ci przynosz? spory dochód to tylko „wyj?tka”. Cho? zapewne w?a?nie takim wyj?tkom zawdzi?czamy wiele blogów nastawionych wy??cznie na zysk. Przypuszczam, ?e wielu blogerów umieszcza reklamy nie dlatego, i? licz? na wielkie zyski. Raczej staraj? si? dzi?ki reklamom zmniejszy? koszty utrzymania blogu. U siebie dodaj? czasem reklamy w?a?nie z tego powodu. I cho? bilans nie wychodzi na „0” – ?rednio jeden roczny pakiet hostingowy (z 3) op?acam z tych drobnych przychodów (g?ownie z AdSense). Jednak staram si? zachowa? równowag? i nie zamienia? swoich stron w tablic? reklamow?. Na pewno nie umie?ci?abym takich reklam, które mnie sam? irytuj?.

 • a gravatar MyAvatars 0.2 Invest $ 8266 and get $ 8396 every month: https://make-1-btc-per-day.blogspot.ae?m=79 napisał:

  Paid Studies: Earn $9941 Or Even more Per Week: https://hy-ju-ki.blogspot.com?ow=06

 • a gravatar MyAvatars 0.2 Быстрый и Большой заработок в интернете от 7308 рублей в сутки http://freeurlredirect.com/millionrubley599704 napisał:

  ГОТОВЫЙ ЗАРАБОТОК В ИНТЕРНЕТЕ от 9863 р. в сутки http://waliroli.ga/nqam

RSS Feed komentarzy    TrackBack URL

zostaw komentarz