Gru
20

Blog Roku 2007

internet,notatnik       Trackback

Blog Roku 2007W tym roku Onet raczy? by? zauwa?y?, ?e polska blogosfera nie ogranicza si? li tylko do blog.pl. Organizuj?c konkurs „Blog Roku 2007” ?askawie otworzy? swe podwoje dla wszystkich blogerów made in Poland.

Ta zmiana w regulaminie spowodowa?a natychmiastowy wzrost zainteresowania konkursem – co objawia si? w postaci „p?czniej?cego” z ka?d? minut? licznika zg?oszonych do konkursu blogów (?rednio 1,6 blog/ów?/ na minut? w godzinach nocnych, jak jest w ci?gu dnia – nie wiem, bo ?pi? 😉 ).
O samym konkursie pisa? nie b?d? – ko?, jaki jest ka?dy widzi, i Onet w dziedzinie konkursologii na odkrycie Ameryki raczej szans nie ma. Co oczywi?cie nie b?dzie mia?o ?adnego wp?ywu na to, ?e i ta edycja – tak jak poprzednie (i wszelkie inne oko?oblogowe konkursy) – wzbudzi wiele mniej, lub bardziej uzasadnionych kontrowersji. Pocz?wszy od podawania w w?tpliwo?ci trafno?ci doboru jury, poprzez g??boko filozoficzne dywagacje na temat sensu organizowania blogowych wy?cigów, na krytyce ostatecznych rezultatów ko?cz?c. I nawet je?li nie sam konkurs – to zapewne wiele takich dyskusji o?ywi na chwil? polsk? blogosfer?, a przynajmniej b?dzie stanowi?o pasjonuj?c? lektur?.
W?a?nie te konkursowe odpryski najbardziej mnie interesuj?. Do samego konkursu swoich blogów nie zg?aszam, bo taki ze mnie bloger, jak z koziej d tr?ba. Dodatkowo mia?abym problemy z podczepieniem swojej pisaniny o wszystkim, i o niczym do konkretnej kategorii.

Po drodze (nierównej, bo jestem dzisiaj w stanie przez rodzin? okre?lanym, jako g?upawka) pomy?la?am, ?e gdyby tak pomin?? II etap konkursu (czyli przedbiegi – klasyfikacj? do oceny zwane) jury mia?oby w tym roku piero?sko du?o blogów do czytania. Konia z rz?dem temu, kto w ci?gu miesi?ca by?by w stanie – cho?by pobie?nie – zapozna? si? z tre?ci? kilku tysi?cy blogów. Gdyby jednak znale?li si? ?mia?kowie, asekuracyjnie dodam, ?e ?adnego konia, ani rz?du, czy cho?by popr?gu nie posiadam, wi?c z obiecanej nagrody nici (ewentualnie toczek – na pocieszenie).

Wracaj?c do powa?nych rozwa?a? na temat konkursu, i chc?c si? wpisa? w nadchodz?c? fal? krytyki dodam, ?e nie podoba mi si? koncepcja g?osowania za pomoc? sms’ów. Nie po to mam internet, ?eby do oceniania stron internetowych u?ywa? komórki, nabijaj?c przy okazji sakiewk? organizatorom. Gdyby to by? konkurs na najlepszy Moblog – g?osowanie sms’owe mia?oby jakie? uzasadnienie. W konkursie na najlepszy blog uzasadnienia dla takiego sposobu oceniania nie znajduj?. Przy tym ju? widz? te tabuny szesnastolatek (m?odszych nie dopuszczono), w?a?cicielek blogasków, które rado?nie ?l? tony sms’ów na w?asne blogi 😉 .

<> )( ************** XXXXXX **************** )( <>

profesjonalne s?siedztwoNie mog?am si? powstrzyma? przed zaprezentowaniem urokliwego s?siedztwa socjologii internetu w kategorii blogi profesjonalne (zachowuj? dla potomno?ci zanim kto? wszystko popsuje robi?c porz?dki). Jako bonus – cennik profesjonalnej i z ca?? pewno?ci? minimum szesnastoletniej autorki dodatków.

Bardzo twórcza ta moja wariacja na temat linii oddzielaj?cej – nieprawda?? (promocja – tylko dzisiaj 2 sztuki linii – 3 komcie!) – siemka, pozdrowionka i papatki (za darmo) * a gdyby kto? nie wiedzia? jak pos?ugiwa? si? gifatem, zrobi? w?asne google i znaczki takie jedne – instra u kasiuli

Jeśli chcesz się podzielić tym wpisem...


6 komentarzy

skomentuj
 • a gravatar MyAvatars 0.2 lavinka napisał:

  Zabrak?o kategorii :internet
  A szkoda. Wielu ludzi analizuje zachowania ludzi w internecie oraz dynamik? rozwoju portali…. i s? to nieraz ciekawe artyku?y….
  Kategoria profesjonalnie jest moim zdaniem za szeroka.

 • a gravatar MyAvatars 0.2 magbag napisał:

  W wersji konkursowej – patrz?c na list? blogów – kategoria profesjonalny to worek bez dna.
  Internet to tak?e do?? obszerny temat, i zgadzam si?, ?e zas?uguje na osobn? kategori?. Z drugiej strony raczej trudno by?oby stworzy? idealn? list? kategorii. Jest taka, jaka jest – i mo?na mie? tylko nadziej?, ?e w tych bardzo ogólnych kategoriach nie zagubi? si? warto?ciowe blogi.

 • a gravatar MyAvatars 0.2 Lukem napisał:

  Te kategorie s? IMO u?o?one kompletnie bezsensownie – „Foto, video, komiks” to tylko jeden przyk?ad…

  Wspomnia?em ju? u siebie, ?e udzia?u w konkursie nie wezm? – i zamierzam dotrzyma? s?owa, cho? presja spo?eczna (wszyscy bior?, to dlaczego ja nie?) jest ogromna. 🙂

 • a gravatar MyAvatars 0.2 magbag napisał:

  Zacz??am si? ?ama? w kontek?cie argumentu promocyjnego. 😀 Z tego ?amania wesz?am na stron? konkursu zerkn??, gdzie ewentualnie mog?abym podpi?? swój blog – i klops. Profesjonalnie nie zajmuj? si? tym, co pisz?; pasje i zainteresowania w opisie maj? informacj? „Je?li tworzysz bloga po?wi?conego W CA?O?CI jednej, konkretnej tematyce, innej ni? wymienione powy?ej, to wybierz t? kategori?”; pozosta?e kategorie w ogóle odpadaj?. Nie ma dla mnie miejsca na tym podwórku. 😀

 • a gravatar MyAvatars 0.2 MarekT napisał:

  Trudno było znaleźć ten artykul w google, strona ciekawa, zasługuje na większy ruch. Pozycjonowanie w 2015 stało się skomplikowane, jest coś co ci się napewno przyda, poszukaj sobie w google – niezbędnik dla każdego webmastera

 • a gravatar MyAvatars 0.2 ข้อสอบข้อเขียนLLB napisał:

  Hi, i feel that i saw you visited my website thus i
  came to return the desire?.I’m attempting to to find issues to improve my
  site!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

RSS Feed komentarzy    TrackBack URL

zostaw komentarz