WordPress Theme Design Competition

Twórcy blogu Design Vitality organizuj? konkurs WordPress Theme Design Competition, na który – jak nie trudno si? domy?le? – mo?na zg?asza? w?asne szablony do WordPress’a. Zasady konkursu: – zg?asza? mo?na wy??cznie nowe, nie publikowane wcze?niej szablony; – termin zg?aszania prac up?ywa 19 grudnia 2007r.; – wysy?ane szablony powinny by? spakowane ZIP’em (plik nie mo?e by? …

WordPress Theme Design Competition Read More »