maj
31

Lubi? Firefoxa, ale…

firefox,internet,notatnik,przeglądarki       Trackback

Niestety jest w?a?nie jedno ale i to na tyle powa?ne, ?e po ka?dym kilkugodzinnym u?ywaniu Firefoxa – powracam do Opery. Potem przez kilka dni odpoczywam od Firefoxa – i gdy coraz bardziej doskwiera mi brak kilku firefoxowych gad?etów – ponownie próbuj? oswaja? lisa. Próbuj? – cho? wiem, ?e nie mam szans wygra? z jego koszmarnym apetytem na RAM mojego blaszaka.
Ten zwierzak ju? na starcie po?era tyle pami?ci ile Opera po kilkunastu godzinach u?ywania. A po 3, 4 godzinach zjada po?ow? dost?pnej pami?ci – i bynajmniej na tym nie poprzestaje. Tak jak teraz, gdy pisz? t? notatk? – Firefox dzia?a zaledwie dwie godziny – a prze?uwa ju? prawie 400Mb..
Oczywi?cie próbowa?am ograniczy? ilo?? w??czonych wtyczek – raczej testowo – bo bez nich Firefox przegrywa z Oper?. Jednak nawet po wy??czeniu wszystkich wtyczek lisi apetyt zmniejszy? si? niemal niezauwa?alnie.
Jak przeczyta?am – Ci, którzy Firefoxa tworz? twierdz?, ?e tak po prostu jest – i tak ma by?. U?ywa du?o pami?ci – ale dzi?ki temu szybciej i sprawniej dzia?a. Nie przecz? – tyle, ?e tak?e dzi?ki temu zadyszki dostaje mój system, gdy np. próbuj? jednocze?nie u?ywa? Photoshopa. A nie przepadam za regularnym u?ywaniem programu do optymalizacji RAM.
Skacz? wi?c rado?nie pomi?dzy Firefoxem, a Oper? – i marz? o idealnej przegl?darce. Takiej z mo?liwo?ciami konfiguracyjnymi Firefoxa i wykorzystywaniem RAM na poziomie Opery.

maj
28

Szybkie dodawanie postów i linków w Operze

opera,przeglądarki,wordpress       Trackback

Standardowo w Operze nie ma mo?liwo?ci umieszczenia na pasku przegl?darki przycisków szybkiego dodawania postów i linków do swojego wordpressowego blogu. Po otwarciu w panelu administracyjnym zak?adek „Dodaj wpis” i „Dodaj link” – na dole stron nie pojawiaj? si? opcje – Zak?adka WordPress, Szybkie dodawanie linków.
Mo?na jednak w bardzo prosty sposób „oszuka?” WordPress – wystarczy w operowych preferencjach dla swojej witryny w zak?adce sie? zmieni? identyfikacj? przegl?darki na:
Przedstawiaj si? jako Firefox.
Dzi?ki temu b?dziemy mogli doda? przyciski z poziomu panelu administracyjnego. Po ich dodaniu mo?emy oczywi?cie przywróci? standardowe ustawienia identyfikacji.

maj
26

Tylko winny t?umaczy si?

notatnik       Trackback

I pewnie dlatego, ?e czuj? si? winna – uzna?am za wielce stosowne skorzysta? z opcji – wyt?umacz si?.
O co chodzi?
Tak konkretnie to nie wiem, ale ogólnie o ten blog. Dziwn? hybryd?, która z niewiadomych powodów b??ka?a si? rok w sieci porzucana przed oficjalnym startem. Przez ten czas mia?am w pewnym sensie wakacje bez bloga – powodów by?o wiele, ale tak naprawd? pewnie najistotniejszy to przem?czenie materia?u. Równie bezpa?sko porzuci?am swój blog na Bloggerze, tudzie? inne nieblogowe strony. czytaj dalej…

maj
25

Which Programming Language Are You?

gadżety,notatnik       Trackback

Nie ma to jak niespotykanie powa?ne testy 😉 – zabawa w ramach przerwy na kaw? – pomys? zaczerpni?ty z postu Marcina Radczuka

You are PHP.  You enjoy the World Wide Web.  You are constantly changing the way you do things, and this tends to confuse people who work with you.
Which Programming Language are You?

maj
25

Bojkot kin – weekend 25-27.05

akcja - reakcja,film,internet,notatnik       Trackback

Ten sam temat umie?ci?am na swoim bloggerowym blogu. I cho? generalnie nie mam zamiaru dodawa? takich samych notatek na obydwu blogach – tym razem robi? wyj?tek, poniewa? popieram ide? i motywy zorganizowania bojkotu uwa?am, ?e warto o nim pisa? .
Tylko w ten sposób – przekazuj?c informacj? na temat weekendowego bojkotu kin – o akcji mo?e dowiedzie? si? jak najwi?cej osób.

O bojkocie dowiedzia?am si? dopiero dzisiaj – dzi?ki notatce na blogu Marcina Radczuka
Powodem zorganizowania takiej akcji s? ostatnie „spektakularne sukcesy” policji w tropieniu, osaczaniu i aresztowaniach cz?onków najgro?niejszej z organizacji przest?pczych – u?ytkowników sieci P2P, oraz godnych najwy?szej kary t?umaczy ?cie?ek d?wi?kowych filmów.
czytaj dalej…

maj
24

Yoono

miniblog       Trackback

Yoono to kolejny ciekawy serwis social bookmarking. Interesuj?c? opcj? poza dzieleniem si? swoimi zak?adkami jest Buuz it!.
Dok?adniej opisa?am Yoono na Bloggerowej Blogosferze.