Kwi
18

Trzy kroki od startu

notatnik       Trackback

Na razie nic tutaj nie ma – co nawet daje si? zauwa?y? ;).
Dostosowuj? spokojnie i bez po?piechu ten blog.
Szablon do WordPress’a – co tak?e wida? – nie jest mojego autorstwa. Zmieni? go dopiero na ko?cu – zreszt? jeszcze nie wiem, czy b?d? robi?a szablon od podstaw, czy przerobi? jaki? dost?pny w sieci. Póki co dopiero poznaj? mo?liwo?ci WordPress.

Ju? dawno mia?am zamiar postawi? blog na skrypcie WordPress. Testowa?am ró?ne skrypty, ale WordPress spodoba? mi si? najbardziej. Moim zdaniem jego popularno?? jest w pe?ni zas?u?ona.
Co prawda – przy okazji – „m?cz?” na innym serwerze Textpattern. Skrypt, o którym pisa?am kiedy? na swoim bloggerowym blogu ;). Od tamtego czasu Textpattern doczeka? si? polskiego t?umaczenia – i w ko?cu postanowi?am go przetestowa?. Nadal twierdz?, ?e to ciekawy skrypt – ale nie specjalnie odpowiada mi rozwi?zanie dotycz?ce szablonów. Co prawda sama struktura szablonu jest przejrzysta – i tworzenie nowych szablonów nie sprawia problemu. Jednak mniej przyjemn? okoliczno?ci? przyrody jest to, i? w Textpattern nie ma odr?bnego folderu z szablonami. Ka?dy szablon trzeba tworzy? edytuj?c podstawowy. To wyklucza mo?liwo?? wyboru szablonu z poziomu panelu administracyjnego. T? niedogodno?? cz??ciowo likwiduje dodatek umo?liwiaj?cy eksport i import szablonów – jednak nie do ko?ca.
Wracaj?c do tego blogu – powstaje poniewa? coraz bardziej denerwuje mnie blogger. Przeszkadza mi brak kategorii i podzia?u wpisów na wst?p i pe?en tekst. Nie zrezygnuj? z Bloggera – w?o?y?am troch? pracy w pozycjonowanie tego blogu – i zwyczajnie szkoda mi jej efektów.
Jednak dalsze pisanie o wszystkich moich zainteresowaniach zwi?zanych z internetem na Bloggerze mija si? z celem. Czym wi?cej wpisów – tym wi?kszy ba?agan – i trudniej cokolwiek znale??. Postanowi?am wi?c na Bloggerze pisa? drobne „zajawki” dotycz?ce wpisów na tym blogu. My?la?am te? nad inn? opcj?. Ograniczenia tematyki blogu tylko do wpisów na temat blogosfery. W sumie nadal nie jestem pewna, któr? opcj? wybra? – zdecydowanie nie jest moj? mocn? stron?. Na razie dostosowuj? WordPress’a – jak sko?cz? to pomy?l? ;).

Jeśli chcesz się podzielić tym wpisem...


2 komentarze

skomentuj
  • a gravatar MyAvatars 0.2 waltharius napisał:

    Ja mam TXP, nie znam si? za bardzo na tym wszystkim, ale wydaje mi si?, ?e da si? zrobi? wybór szablkonów, byleby pozmienia? nazwy form i pó?niej tylko zmienia? nazw? g?ównego szablonu z default na default_XXX. Nie wiem czy jasno si? wyra?a, ale s?dz?, ?e da?oby si? w PA trzyma? kilka gotowych szablonów, które szybko by?yby zmieniane. Kwestia tylko wstawienia nazw form odpowiednich do danego szablonu. Ale chyba zakr?ci?em to wyja?nienie 🙂

    Te? mnie WP korci ostatnio… 🙂

  • a gravatar MyAvatars 0.2 magbag napisał:

    A mnie korci od?wie?enie swojej starej testowej instalacji TXP, któr? kiedy? zainstalowa?am. Zaktualizuj? i z przyjemno?ci? przetestuj? jakie zmiany s? w nowej wersji. I przy okazji spróbuj? zrealizowa? Twoj? podpowied? odno?nie szablonów.
    Ale z WP nie zrezygnuj? – ju? zd??y?am go polubi?. Jest naprawd? ?wietny – ma tylko jedn? wad? – jest zbyt popularny. Tyle, ?e to i wada, i zaleta – dzi?ki temu WP ?wietnie si? rozwija i nie ma problemów z supportem.

RSS Feed komentarzy    TrackBack URL

zostaw komentarz