kw.
23

blummy – ?atwy dost?p do skryptozak?adek

gadżety,internet,social bookmarking,web 2.0       Trackback

Blummy

Close
Blummy

O istnieniu serwisu blummy dowiedzia?am si? z recenzji na blogu Riddla.
Blummy s?u?y do gromadzenia skryptozak?adek w jednym panelu. Po za?o?eniu konta tworzymy swój panel – dodaj?c do niego wybrane bookmarklety na zasadzie przeci?gania z listy do okienka panelu po lewej (wielko?? panelu tak?e mo?na dostosowa?). Potem wystarczy doda? link Blummy do paska przegl?darki – i mamy prosty dost?p do wybranych skryptów. czytaj dalej…

kw.
22

Nie kupi? opon na stronie opony.us

notatnik       Trackback

Niepomiernie denerwuj? mnie w?a?ciciele stron – najcz??ciej firmowych, którzy wykupuj? domeny podobne do adresów internetowych znanych serwisów. Siedzi taki go?? i kombinuje – jakie b??dy mo?e zrobi? internauta wpisuj?c adres w wyszukiwarce. I co wymy?li – to wykupi – i przekieruje na swoj? domen?. Wspomniana „ciep?o” w tytule notki strona opony.us zarezerwowa?a sobie na tej zasadzie domen? – wwwgoogle.pl. A ja w?a?nie mia?am w?tpliw? przyjemno?? pope?ni? taki b??d w adresie google. No i trafi?am na urocz? stron? z oponami. Nie wiem jak takie praktyki dzia?aj? na innych – na mnie w jeden sposób. Od razu wiem, ?e cho?by ta firma mia?a najta?sze opony w Polsce – nie zrobi? u nich zakupów. Panu Wiktorowi Zajkiewiczowi i jego stronie mówi? (pisz? ;)) twarde NIE!

kw.
22

Linkologia – polski social bookmarking

internet,social bookmarking,web 2.0       Trackback

Mniej wi?cej rok temu – zdenerwowana ba?aganem w zak?adkach przegl?darki – postanowi?am sprawdzi?, czy nie ma w internecie serwisów umo?liwiaj?cych gromadzenie i ?atwe zarz?dzanie swoimi ulubionymi linkami.
W ramach poszukiwa? po raz pierwszy zetkn??am si? z del.icio.us – i oczywi?cie od razu za?o?y?am tam konto. Jednak to nie popularne delicje sta?y si? moim ulubionym internetowym menad?erem zak?adek. Przez ten rok przetestowa?am kilka serwisów i najbardziej spodoba? mi si? Spurl. Serwis Spurl nie jest tak znany jak del.icio.us, czy Furl (do którego zreszt? jest podobny) – ale u mnie sprawdza si? najlepiej i oferuje sporo ciekawych opcji – typu niewielki, wysuwany boczny panel ze swoimi zak?adkami dla Opery. Dok?adniej o wszystkich przetestowanych menad?erach zak?adek – napisze w osobnych notatkach.
W tej chcia?abym wspomnie? o rodzimym serwisie social bookmarking, który powsta? w po?owie stycznia – i co logiczne dopiero raczkuje – ale autor zapowiada rozwój serwisu – i faktycznie ju? wida? efekty.
Pierwszy polski social bookmarking to Linkologia za?o?ona przez ?ukasza Kowalczyka.

Linkologia

Close
Linkologia

czytaj dalej…

kw.
21

adoptowa?am Merdacza – to nie jest normalne

notatnik       Trackback

Zaczynam si? zastanawia? nad stanem swoich szarych komórek. Co prawda – jak twierdz? niektórzy – kobieta ma i tak tylko dwie szare, na dodatek rzadko u?ywane. Ta opcja wiele by wyja?nia?a – jednak nie mog? si? z ni? zgodzi? – jest biologicznie nieuzasadniona.
Zatem pozostaj? inne przyczyny problemów psychicznych – przegrzanie zwojów, fatalne skutki oddzia?ywania wiecznie w??czonego monitora… a mo?e po prostu mam tak od urodzenia. Albo od czasu, gdy r?czka od wózka zamkn??a si? na moim niemowl?cym nosie – a? dziw, ?e go trwale nie zdeformowa?a. Za to by? mo?e zdeformowa?a organy wewn?trzne odpowiedzialne za procesy my?lowe. czytaj dalej…

kw.
18

Trzy kroki od startu

notatnik       Trackback

Na razie nic tutaj nie ma – co nawet daje si? zauwa?y? ;).
Dostosowuj? spokojnie i bez po?piechu ten blog.
Szablon do WordPress’a – co tak?e wida? – nie jest mojego autorstwa. Zmieni? go dopiero na ko?cu – zreszt? jeszcze nie wiem, czy b?d? robi?a szablon od podstaw, czy przerobi? jaki? dost?pny w sieci. Póki co dopiero poznaj? mo?liwo?ci WordPress.
czytaj dalej…