Lis
29

WordPress Theme Design Competition

design,wordpress       Trackback

Twórcy blogu Design Vitality organizuj? konkurs WordPress Theme Design Competition, na który – jak nie trudno si? domy?le? – mo?na zg?asza? w?asne szablony do WordPress’a.
Zasady konkursu:
– zg?asza? mo?na wy??cznie nowe, nie publikowane wcze?niej szablony;
– termin zg?aszania prac up?ywa 19 grudnia 2007r.;
– wysy?ane szablony powinny by? spakowane ZIP’em (plik nie mo?e by? wi?kszy ni? 850KB);
– szablon musi prawid?owo dzia?a? z WordPress’em 2.2.x, lub nowszym;
– konkursowe prace mog? by? dostosowane do wykorzystywania pluginów, ale wy??cznie tych, które mo?na znale?? na li?cie pluginów WordPress.org;
– przed wys?aniem zg?oszenia nale?y na swoim blogu, lub stronie opublikowa? wpis dotycz?cy konkursu zawieraj?cy link do strony konkursowej z anchorem WordPress Theme Design Competition;
– konkursowy szablon przesy?amy mailem zatytu?owanym “2007 WordPress Theme Design Competition” na adres competitions [AT] designvitality.com. W tre?ci maila podajemy link do swojego wpisu na temat konkursu, a tak?e linki do pluginów, które wykorzystali?my w szablonie.
Prace konkursowe b?d? ocenia? internauci. G?osowanie rozpocznie si? 30 listopada.
Nagrody dla zwyci?zców:
I miejsce – 1000$ na konto PayPal
II miejsce – Apple iPhone (o pojemno?ci 4GB) lub Nintendo Wii
III miejsce – hosting na 2 lata (nielimitowana ilo?? domen – 250GB transferu miesi?cznie)

Jeśli chcesz się podzielić tym wpisem...


7 komentarzy

skomentuj
 • a gravatar MyAvatars 0.2 waltharius napisał:

  Czyli jak rozumiem zg?osi?a? jaki? swój szablon? Bo wpis spe?nia chyba normy, o których napisa?a? 😀

 • a gravatar MyAvatars 0.2 magbag napisał:

  W trakcie pisania tej notki u?wiadomi?am sobie, ?e wygl?da ona w?a?nie jak post zg?oszeniowy :D. Szczerze to zacz??am j? pisa? po znalezieniu informacji na ten temat – zanim przeczyta?am punkt dotycz?cy wpisu na blogu. Ale skoro ju? przypadkiem uda?o mi si? spe?ni? normy to mo?e pokusz? si? o jaki? szablon – o ile znajd? czas na t? zabaw?. Je?li wyrobi? si? do 19 – napisz? tutaj o tym, oczywi?cie w nadziei na kilka niekoniecznie obiektywnych g?osów ;).

 • a gravatar MyAvatars 0.2 Lukem napisał:

  No ja na bank nie zd???, cho? jeden szablon teoretycznie by si? nadawa? – gdybym tylko go wreszcie „odbugowa?”…

  Inicjatywa fajna i nagrody nie byle jakie.

 • a gravatar MyAvatars 0.2 magbag napisał:

  No có? – ja w tej chwili nie mam nic nowego. Musia?abym robi? szablon od podstaw. Na dodatek chwilowo Aster pozbawi? mnie ??czno?ci ze ?wiatem (uznali, ?e nie warto informowa? o tym, i? moja umowa wygasa 30.XI i ?e wed?ug nich zdanie „umowa na czas nieokre?lony bez kaucji do 30.XI.2007” oznacza umow? na czas okre?lony i odci?cie internetu 1.XII.). Nie wiem kiedy za?atwi? now? umow? i raczej nie znajd? czasu na zabaw? z szablonem.
  ?ukasz – mo?e jednak uda Ci si? „odbugowa?” szablon do 19 – to troch? mniej czasoch?onne ni? robienie projektu od zera. Przynajmniej by?aby motywacja do oddania g?osu ;).
  Kurcze – czy ja jestem uzale?niona od internetu. Wczoraj jako? prze?y?am offline, ale dzisiaj ju? nie wytrzyma?am bez wizyty w kafejce. To takie retoryczne pytanie… wola?abym nie uzyska? odpowiedzi ;).

 • a gravatar MyAvatars 0.2 Lukem napisał:

  No i si? nie uda?o. Zreszt? jak patrz? na te nowoczesne webdwazerowe designy to wstyd si? chwali?. 🙂

 • a gravatar MyAvatars 0.2 magbag napisał:

  No i mnie – te? si? nie :D. Dosz?am do wniosku, ?e zbyt ma?o wiem na temat tworzenia szablonów WordPress, ?eby pcha? si? na konkurs.

 • a gravatar MyAvatars 0.2 konkursy napisał:

  no no konkursy to pasja, wordpress też – będzie trzeba się kiedyś załapać 🙂

RSS Feed komentarzy    TrackBack URL

zostaw komentarz