Maj
26

Tylko winny t?umaczy si?

notatnik       Trackback

I pewnie dlatego, ?e czuj? si? winna – uzna?am za wielce stosowne skorzysta? z opcji – wyt?umacz si?.
O co chodzi?
Tak konkretnie to nie wiem, ale ogólnie o ten blog. Dziwn? hybryd?, która z niewiadomych powodów b??ka?a si? rok w sieci porzucana przed oficjalnym startem. Przez ten czas mia?am w pewnym sensie wakacje bez bloga – powodów by?o wiele, ale tak naprawd? pewnie najistotniejszy to przem?czenie materia?u. Równie bezpa?sko porzuci?am swój blog na Bloggerze, tudzie? inne nieblogowe strony.
Ochota na blogowanie równie niespodziewanie jak znikn??a – powróci?a w okolicach 1 maja. Mo?e to wynik wiosennego przyp?ywu energii, a mo?e przeprowadzki z Pragi na Ochot? – nie wiem i wnika? raczej w to nie mam zamiaru.
Istotne, ?e w ramach tej ochoty postanowi?am wreszcie zrobi? porz?dek ze swoimi blogami. Zdecydowa?am jak rozwi?za? dylemat zwi?zany z prowadzeniem dwóch blogów. Bloggerow? Blogosfer? (dla której w przyp?ywie rozrzutno?ci wykupi?am domen?) – postanowi?am ograniczy? do tematyki zwi?zanej z blogowaniem i google. Ten blog b?dzie musia? znosi? wszystkie moje pozosta?e zbiory zainteresowa? – a od czasu do czasu pisanie o niczym (tak jak w tej chwili).
Nowy blog równie? doczeka? si? swojej domeny – z moim nazwiskiem w ramach lekkiej sk?onno?ci do megalomanii. Archiwalne posty przenios?am z poprzedniego adresu i nieszcz?snego serwera i365.pl w szale archeologicznych zap?dów (jako dziecko chcia?am by?, archeologiem – zniech?ci?am si?, gdy dotar?o do mnie, ?e codzienno?? archeologa ma niewiele wspólnego z przygodami Indiany Jones’a).
Wgra?am now? wersj? WordPress – i teraz usi?uj? podj?? decyzj? dotycz?c? szablonu – jeszcze nie wiem, czy dostosowywa? gotowca (tak jak przy zesz?orocznym falstarcie), czy majstrowa? co? od podstaw. W ka?dym razie aktualny leyout – cho? ten szablon nawet mi si? podoba – raczej zago?ci? tutaj na chwil?. Z zapa?em testuj? tak?e wordpress’owe wtyczki na lokalnym serwerze – ?eby tutaj wrzuci? tylko te, które uznam za przydatne.

I na tym zako?cz? t?umaczenie – od razu poczu?am si? mniej winna 😉 .

Jeśli chcesz się podzielić tym wpisem...


2 komentarze

skomentuj
  • a gravatar MyAvatars 0.2 Luke Mica napisał:

    kurcz? jak tu fajnie 🙂 mam nadziej?, ?e ju? go nie porzucisz na d?ugo…

    powodzenia, b?d? mia? Ci? na oku. 🙂

  • a gravatar MyAvatars 0.2 magbag napisał:

    Te? mam tak? nadziej? 🙂 – i ciesz? si?, ?e tutaj trafi?e?. W?a?nie intensywnie rozpracowuj? WordPressa – tak mnie to wci?gn??o, ?e dopiero teraz zauwa?y?am Twój komentarz :).

RSS Feed komentarzy    TrackBack URL

zostaw komentarz