Cze
17

Sandbox Designs Competition

design,wordpress       Trackback

The Sandbox Designs Competition for WordPressSandbox Designs Competition to konkurs dla twórców motywów graficznych do WordPress zorganizowany przez Scott’a Allan’a Wallick’a w?a?ciciela blogu plaintxt.org. Scott to równie? wspó?autor (razem z Andy’m Skeleton’em) szablonu Sandbox, na którym maj? by? oparte prace konkursowe .
Sandbox jest nietypowym szablonem umo?liwiaj?cym u?ywanie wielu stylów. Praca konkursowa polega zatem na stworzeniu pliku style.css, do??czeniu grafik oraz screenshot’u motywu. Dzi?ki temu w konkursie mog? wzi?? udzia? tak?e Ci, którzy nie znaj? dok?adnej budowy szablonów WordPress – wystarczy umiej?tno?? tworzenia stron w css.
Do 29 lipca gotow? prac? spakowan? w formacie zip nale?y wys?a? mailem na adres konkursu. Wszystkie prace konkursowe musz? by? udost?pnione na zasadach GNU General Public License lub kompatybilnej.
Nagrody:
– I miejsce – 650$
– II miejsce – 425$
– III miejsce – 275$
pula nagród mo?e si? zwi?kszy? je?li pojawi? si? kolejni sponsorzy.

Najnowsz? wersj? Sandbox mo?na pobra? ze strony autora. Na stronie konkursowej lektura dla ch?tnych – dok?adny opis, procedura zg?aszania prac, regulamin, forum i oczywi?cie newsy.

Tak przy okazji o konkursie przeczyta?am na blogu archGFX, którego autor Adam Freetly dostosowa? do Sandboxa jeden z moich ulubionych design’ów css – The Bus Full of Hippies (kiedy? na stronie joshuaink.com).

Jeśli chcesz się podzielić tym wpisem...


brak komentarzy

skomentuj

brak komentarzy.

RSS Feed komentarzy    TrackBack URL

zostaw komentarz