Lip
05

Czy jestem uzale?niona od blogowania?

notatnik       Trackback

Link do tej zabawy znalaz?am na jednym z odwiedzanych blogów – i oczywi?cie nie mog?am powstrzyma? si? przed wzi?ciem udzia?u w tym nies?ychanie powa?nym te?cie. By?am przekonana, ?e nie jestem uzale?niona od blogowania – bloger ze mnie raczej weekendowy. Jednak wynik testu sugeruje, ?e b??dnie oceni?am sytuacj?. Nie zgadzam si? z tym wynikiem – pytania s? tendencyjne – poprosz? o inny zestaw :D.

67%How Addicted to Blogging Are You?
W ramach codziennej obowi?zkowej normy tracenia czasu pobawi?am si? tak?e w kilka innych dost?pnych na stronie mingle2 quizów.
Przetestowa?am swoj? wiedz? filmow? – poleg?am na pytaniach dotycz?cych „Mean Girls” i „Predatora”:

90%The Movie Quiz
W testach szybkiego wpisywania elementów html i css nie b?ysn??am wyj?tkow? pami?ci? – zadania na czas zawsze sprawia?y mi problemy:

53
69

Wygl?da na to, ?e obla?am test na rasowego geek’a:

36% Geek

Na koniec zrobi?am wycen? swoich ewentualnych zw?ok:

$4940.00The Cadaver Calculator – Find out how much your body is worth

Jeśli chcesz się podzielić tym wpisem...


2 komentarze

skomentuj

RSS Feed komentarzy    TrackBack URL

zostaw komentarz